Hakkımızda

 

BİZ Dream Line Logistics!

“Dream Line Logistics” uluslararası mal taşımacılığı için kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurulmuş özel bir organizasyondur. Yük taşımacılığı ve nakliyesi konusunda geniş deneyime sahip yüksek nitelikli ve motive olmuş yönetim ve personel, dünyanın her ülkesine, her türlü lojistik hizmetlere, taşımacılığa ithalat ve ihracat yapılmasını önermektedir. Nitelikli çalışanları ve güçlü bir iletişim ağı ile tam hizmet veren bir lojistik şirketi kurduk.

 

ŞİRKETİMİZİN FAALİYET ALANLARI:

Konteyner taşımacılığı
Vagon taşımacılığı
Karayolu taşımacılığı
Uluslararası taşımacılık
Kapıdan kapıya hizmetinin sunulduğu taşımacılık
Kargo gönderileri
Vagon gönderilerine ait tüm nakliye hizmetleri

 

YÜKLERİN GÖNDERİLERİNE AİT TÜM NAKLİYE HİZMETLERİ:

İyi yükleme ve demiryolu taşımacılığı işlemleri için şemaların oluşturması.
Özel ekipmanlar aracılığıyla yükleme ve boşaltma
Malların ambalajlanması ve indirilmesi
Gerekli demiryolu araçlarının bulunması ve sağlanması
Sevkiyat belgelerinin yürütülmesi
Kargo rotasının takip edilmesi
Kargo seferinin yapılması
Kargo sigortası
Gümrük hizmetleri
Değerlerimiz
“DLL” belirli etik ve ticari değerler doğrultusunda hareket eder.               
Güvenilir, tutarlı bir duruş. Güçlü firma imajı.Müşteri ve çözüm ortakları ile olan ilişkilerde özel bilgilerin gizliliği.Şirket içi ilişkilerin samimiliği, ekip ruhu.Personel seçiminde objektif yaklaşımda bulunma.Sosyal sorumluluk projeleri ve çevreci bir yaklaşım güdmek.
Sosyal Sorumluluk
“DLL” doğa ve çevre dostu bir iş politikası yürütmenin faydasının farkındadır. Bu sebepten ötürü “Daha yeşil bir Dünya’da lojistik” sloganı ile hareket etmektedir. Lojistik ve alakalı sektörlere ilişkin her türlü ticari faaliyette çevreci uygulamalara yer vermek “DLL”-in öncelikli programıdır. Gerek ticari bir yapı olarak gerekse kurum çalışanı bireyler olarak “Daha yeşil bir Dünya’da lojistik” sloganı benimsenmiştir. Çünkü bir şirketin doğa dostu yapısı önce bireyden başlar.
Doğal kaynakların tükendiği, yaşam alanlarının kısıtlandığı ve insanlar tarafından doğaya verilen zararın her gün katlanarak arttığı dünyamızda, şirketlerin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi bilen “DLL” süreçlerini çevreye duyarlı olarak düzenlemek, çalışanlarını bilinçlendirmek, doğal hayatı korumak için çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına destek olmak amacıyla çalışmaktadır.