AVTOMOBİL ILƏ ÇATDIRILMA

Yük bazarı müxtəlif xarici amillərin mənfi təsirlərinə məruz qalır. Eyni zamanda, yükün daşınması nəqliyyat seqmentində hələ də lider mövqeyə malikdir. Yüksək həcmli yük daşımaları bir neçə faktorla bağlıdır. Təkərli nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti hava limanlarının, qatar stansiyalarının, limanların iş qrafiki ilə əlaqələndirilmir və çatdırılma əməliyyatını aparan saatda həyata keçirilə bilər. Nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi, çevik nəqliyyat marşrutunu açmaq və GPS və GLONASS ilə müasir naviqasiya sistemləri yardımı ilə malların hərəkətini izləmək imkanı verir.Malların qısa məsafələrə çatdırılması halında, təkərli nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi maliyyə xərclərini minimuma endirir. “DLL” Müştərilərə uzun məsafə və beynəlxalq yükün tam istifadə etməsinə kömək edir.Ekspertlərimiz Avropada, Baltikyanı ölkələrdə, Balkanlarda, MDB və Orta Asiyada trafikin ən yaxşı marşrutlarını inkişaf etdirirlər.“DLL” nin əməkdaşları Müştərinin fərdi ehtiyaclarını nəzərə alır, rəqabətqədər qiymətlərlə müəyyən müddətə çatdırılmasını təmin edir.Böyük nəqliyyat şirkətləri ilə əməkdaşlığımız sayəsində biz çevik qiymət siyasətini həyata keçirə bilərik və yüksək səviyyədə xidmət göstərə bilərik.
“DLL” beynəlxalq avtomobil daşımaları xidmətləri göstərir (hər hansı malların)
Ağırçəkili və İriqabaritli
Yüngülçəkili və həcmli
Tökmə (aşırma), qabsız və tara-ədədi
Böyük məsafələr üçün kiçikhəcmli yüklər
Yüklərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün,müəyyən temperatur rejiminində qorunması
Yüklərin daşımasının təşkilatçılığı
Təcili sifarişlərin dərhal yerinə yetirilməsi
Beynəlxalq avtomobil nəqliyyatı ilə daşımanın təşkili
Marşrutun inkişafı, risk təhlili və fors-major vəziyyətində marşrutdan kənara çıxma ehtimalının nəzərdən keçirilməsi
Müştərilərlə razılaşdırılmış yerdə və vaxtda malların çatdırılması
 Malların onlayn qorunması və hərəkətinin monitorinqi
Göndərmə və gömrük sənədlərinin qeydiyyatı
“Bütün risklərdən” yolla daşınma zamanı malların sığortası

 

Avtomobillərin daşınması çoxsaylı milli və beynəlxalq aktlarla tənzimlənir.“DLL”-in ekspertləri avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşımaların tənzimlənməsi sahəsində baş verən dəyişiklikləri çox diqqətlə izləyir və hər bir sifarişin səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla vaxtında və təhlükəsiz daşımanı təmin edir.  Avtomobillərin avtodaşıyıcı ilə çatdırılması daşınma üzrə yol verilən qabaritlərdən artıq ola bilər ki, bunun da hərəkətin digər iştirakçıları üçün təhlükəyə çevrilmə ehtimalı var. Şirkətin mütəxəssisləri əndazəsiz malların daşınması zamanı müvafiq orqanlarda nəqlin sxemini razılaşdırırlar, çatdırılmanı xüsusi avtomobillərlə müşayiət edirlər və ehtiyac yaranarsa, digər təşkilati-texniki tədbirlər görürlər.