GÖMRÜK XİDMƏTLƏRİ

Gömrük broker xidmətləri
“DLL” şirkətinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri gömrük müşayiəti və əlaqədar bütün məsələlər üzrə müştərilərə konsultasiya verilməsidir. Biz gömrük rəsmiləşdirilməsi, eləcə də zəruri icazə və sertifikatların alınması üçün lazımi sənədlərin hazırlanmasında kömək göstəririk o cümlədən ixrac / idxal  və tranzit ölkələrində, Şimali Amerika,Avropa Birliyi, MDB və Asiya ölkələri.
Yüklərin bəyyan edilməsi
Nəqliyyatın müxtəlif növləri (hava, dəniz, yol, dəmir yolu) ilə təchiz edilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi. İxrac, ixrac, müvəqqəti idxal / ixrac, təkrar ixrac, təkrar idxal, gömrük ərazisinə / xaricinə emal etmək üçün müxtəlif növ gömrük prosedurları üçün gömrük bəyannamələrinin icrası
Şirkətin Müştərilərinə xarici ticarət fəaliyyətinə, o cümlədən gömrük rəsmiləşdirilməsinə (fitosanitariya, baytarlıq, sanitariya və epidemioloji nəzarət, sertifikatlaşdırma) zəruri olan dövlət orqanları tərəfindən icazə verilməsi, Federal Gömrük Xidmətində məhsulların təsnifatı haqqında qərarın alınması ilə bağlı məsələlər daxildir.
Gömrük qanunvericiliyi və tətbiqi təcrübəsi üzrə məsləhət
Xarici ticarət fəaliyyətinin müqavilələrinin bağlanması üzrə məsləhətləşmə
Müştərilərimizin maraqlarini gömrük orqanlarinda təmsil etmək
  1. Gömrük bəyannamələrində prioritet xidmət
  2. İdxal/ixrac bəyannaməsinin asan rəsmiləşdirilməsi
  3. Sənədlərin və daşınan yükün minimum yoxlanılması