Xidmətlər

HAVA

Şirkətimiz, yükler ve tehlikeli mallar da daxil olmaqla, geniş bir yelpazede yük üçün hava taşımacılığı düzenlemektedir.

DƏMİR YOLU

Biz təhlükəsizliyin yüksək səviyyəsini, tələblərə maksimum uyğunluğu və nəqliyyat zamanı məhsuldarlığı təmin edirik.

AVTOMOBİL

Beynəlxalq yol yüklərinin daşınması 2 ildən çoxdur ki, işimizin əsasını təşkil edir.

DƏNİZ

Fərdi tələbləri nəzərə alaraq rəqabətədavamlı qiymətlərlə dənizlə beynəlxalq konteyner daşımalarının optimal marşrutları.