Beynəlxalq Yük Daşımaları

Sifarişçinin tələbatlarından asılı olaraq, daşınma üçün uyğunlaşdırılmış avtomobil vasitələrindən istifadə olunur:
  • Açıq avtodaşıyıcılar dartıcı və xüsusi qoşqudan təşkil olunub. Ona bir-birinin ardınca avtomobillər yüklənir. Avtomobillər təkəraltı dirəklərin, kəmərlərin və iplərin köməkliyi ilə etibarlı şəkildə möhkəm bağlanır.
  • Örtülü və ya tentləşdirilmiş avtodaşıyıcılar xüsusi örtü – tent sayəsində nəqliyyatı müxtəlif zədələrdən əlavə olaraq qoruyur. Avtonun örtülü avtodaşıyıcı ilə çatdırılması təkərlərin altından sıçrayan daşlardan, habelə çirklənmədən – yoldakı toz və ya atmosfer yağıntısından əlavə müdafiəyə zəmanət verir.
  • Evakuator bir neçə avtomobili müxtəlif yerlərdən daşımağa imkan verir.
Nəqliyyat tərəfdaşların təcrübəli sürücüləri avtomobil vasitələrinin avtodaşıyıcıya yüklənməsi və bərkidilməsinə görə məsuliyyəti başa düşürlər. Göndərən və alan şəxs yarımqoşquya yüklənmə və sonrakı boşaltma zamanı yükləmə-boşaltma prosesinin təhlükəsizliyi üçün xüsusi pandus təqdim etməlidirlər.