Demiryolu

 

“DLL” yüklerin demiryolu ile taşınması için gerekli olan tüm lojistik ve taşımacılık hizmetlerini sunmaktadır. Bu sektör, piyasanın durumuna bakılmaksızın yüksek talep ve yüksek ciro ile karakterize edilmektedir. İstikrar ve etkileyici pazar göstergeleri, demiryolu taşımacılığının evrensel olanaklarından kaynaklanmaktadır. Yük trenleri, taşıma kapasiteleri dolayısıyla önemli miktarlarda yük taşıyabiliyor, mesafeleri hızla aşabiliyor ve malların bütünlük ve güvenlik içinde teslim edilmesini sağlıyor. “DLL” müşterilerimizin tüm avantajlarını hissedecekleri şekilde Avrupa dışı ve Avrupa genelinde demiryolu taşımacılığı düzenliyor. Uzmanlarımız, müşterinin ihtiyaçlarını analiz ediyor, taşınan malların özelliklerini dikkate alıyor, Avrupa, BDT, Baltık, Balkan ve Orta Asya ülkelerinde en uygun ulaşım rotasını geliştirir. “DLL” güzergahın mesafesine bakılmaksızın, her yükün zamanında ulaştırılmasını sağlar. Uluslararası nakliye şirketleriyle verimli işbirliğimiz sayesinde, şirketimiz esnek fiyatlandırma politikası yürütmekte ve yüksek düzeyli hizmet sunmaktadır..

 

Taşıdığımız kargo türleri:
  1. Kapalı araç ve konteynırlarda, manuel ve mekanik yükleme yoluyla taşınan parça paketler;
  2. Açık araçlarda, platformlarda ve taşıyıcılarda taşıdığımız ağır ve büyük kargolar;
  3. Açık araçlarda veya özel demiryolu taşıtlarında taşıdığımız sıvı ve katı dökme kargolar.

 

Demiryolu taşımacılığı türleri:
  1. Özel demiryolu taşıtlarıyla nakliyesi yapılan taşıt veya diğer özel kargolar,
  2. İzole veya frigorifik demiryolu taşıtlarıyla nakliyesi yapılan ve özel sıcaklık koşulları gerektiren kargolar,
  3. Hafif ve yüksek kapasiteli kargolar (120 m3’den fazla),
  4. Organize ekspres trenlerle nakliye. Uzun mesafelerde demiryolu hizmetlerinin kullanılması hızlı yolcu trenlerine göre daha kısa sürede teslimat olanağı sağlamaktadır.
Modern demiryolu taşımacılığının teknik donanımı hemen hemen her kargonun taşınmasını sağlar:
Parça yükler. Parça yükler kapalı vagon ve konteynırlarda taşınır. Yükleme ve boşaltma işleri elle veya özel araçlarla yapılır. Büyük boyutlu ve ağır yükler. Büyük boyutlu ve ağır yükler, açık vagonlarda, uyarlanmış konveyör veya platformlarda taşınır. Yükleme ve boşaltma işleri özel vinçlerle gerçekleştirilir. Dökme yükler. Dökme yükler, uyarlanmış vagonda yapılır. Yükleme ve boşaltma işleri, istifleme ve sabitleme yapılmadan gerçekleştirilir. Tehlikeli yüklerin demiryolu ile taşınmasında, sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme gibi koşulları belirleyen özel kurallara uyulması gerekir. Tehlikeli maddeler, belirli maddenin tehlike sınıfına bağlı olarak uyarlanmış konteynırlarda taşınır. “DLL” ulusal ve uluslararası demiryolu taşımacılığı düzenlemelerinde meydana gelen değişiklikleri izliyor. Bu sayede uzmanlarımız her bir kargonun özelliklerini dikkate alarak güvenli ve zamanında ulaştırma hizmeti sunmaktadır.